Cykl ilustracji czarno-białych.

Wykonane w kresce w technice – flamaster na papierze.
Cechy charakterystyczne: uproszczona forma, gra kontrastu ciemnej i jasnej plamy.
Wzorowane na motywach ludowych.
Postacie zaprojektowane są w ten sposób, iż można zestawiać je w różnych kombinacjach graficznych, tworząc tym samym nowe wzory.